Laila Snijder

Producent, Styrelseledamot & Kassör

Laila Snijder blev en del av Spångs Orkester 2019. Laila har en kandidatexamen i företagsekonomi med inriktning på konst och kultur. Förutom att jobba som producent för Spångs så arbetar Laila även för Garagefilm och aliEn Dance Company. Under 2012-2014 gick hon en cirkusutbildning i Norge.