Om oss2019-01-24T19:24:16+00:00

Om oss

Om oss

Om oss

Spångs Orkester är ett stockholmsbaserat teaterkompani som varit verksamma sedan 2013. Den konstnärliga ledningen består av Frida Spång, Maja Frykberg Andersson, Rasmus Gisby, Hjalmar Wide och Anna Belstock.

Spångs Orkester jobbar med nyskriven dramatik och har tillsammans utvecklat ett unikt arbetssätt där regissör, manusförfattare och ensemble jobbar i ett nära samarbete från ett tidigt stadium med att utforma pjäserna och föreställningarna genom diskussioner och improvisationer. De teman vi utforskar berör aktuella ämnen i samtiden. Vi jobbar även i nära samarbeten med andra konstnärer såsom ljus- och ljuddesigners, koreografer, musiker, grafiska designers mm. och lämnar stort utrymme för konstnärlig frihet för att hela tiden vidga perspektiven på teatern som konstform och vad det är.

Spångs Orkester arbetar alltid i största möjliga mån med bred representation i våra rolltolkningar och jobbar även könslöst med våra roller. Vi anser att en skådespelare är en skådespelare och att hen kan tolka alla roller oavsett genus, ålder, etnicitet etc.

Spångs Orkesters föreställningar har beskrivits med ord som “som att var på en fest där ingen är rädd om inredningen”, “som David Lynch fast på scen.” och “ensemblen är rebelliska och coola.” Vi har ett tilltalssätt i våra föreställningar som är ohämmat och direkt, lekfullt och kaxigt. Ett av våra mål är också att göra teater intressant och lättillgängligt för personer som inte vanligtvis skulle välja att se teater och som sällan känner sig träffade av konstformen.

Spångs Orkester har ingen egen scen utan samarbetar med scener runt om i Stockholm.

Vi i Spångs Orkester tror att:

Teater behöver möta publiken där de är, och med moderna, samtida referenser, som skapar ett sammanhang publiken kan relatera till.

Att vi behöver våga vara respektlösa inför de normer vi tränats att följa, både inom det konstnärliga och inom sociala roller.

För att skapa något verkligt nytt behöver tankarna och idéerna komma från en miljö där man inte reproducerat gamla tankebanor.

Vi behöver ha en direkt dialog med vår publiken med en attityd som inte hämmar och distanserar.

Vår drivkraft med teater grundar sig i en stark vilja att förändra samhället som vi lever i.

Vi är en fest där ingen är rädd om inredningen.

Spångs Orkester är ett stockholmsbaserat teaterkompani som varit verksamma sedan 2013. Den konstnärliga ledningen består av Frida Spång, Maja Frykberg Andersson, Rasmus Gisby, Hjalmar Wide och Anna Belstock.

Spångs Orkester jobbar med nyskriven dramatik och har tillsammans utvecklat ett unikt arbetssätt där regissör, manusförfattare och ensemble jobbar i ett nära samarbete från ett tidigt stadium med att utforma pjäserna och föreställningarna genom diskussioner och improvisationer. De teman vi utforskar berör aktuella ämnen i samtiden. Vi jobbar även i nära samarbeten med andra konstnärer såsom ljus- och ljuddesigners, koreografer, musiker, grafiska designers mm. och lämnar stort utrymme för konstnärlig frihet för att hela tiden vidga perspektiven på teatern som konstform och vad det är.

Spångs Orkester arbetar alltid i största möjliga mån med bred representation i våra rolltolkningar och jobbar även könslöst med våra roller. Vi anser att en skådespelare är en skådespelare och att hen kan tolka alla roller oavsett genus, ålder, etnicitet etc.

Spångs Orkesters föreställningar har beskrivits med ord som “som att var på en fest där ingen är rädd om inredningen”, “som David Lynch fast på scen.” och “ensemblen är rebelliska och coola.” Vi har ett tilltalssätt i våra föreställningar som är ohämmat och direkt, lekfullt och kaxigt. Ett av våra mål är också att göra teater intressant och lättillgängligt för personer som inte vanligtvis skulle välja att se teater och som sällan känner sig träffade av konstformen.

Spångs Orkester har ingen egen scen utan samarbetar med scener runt om i Stockholm.

Vi i Spångs Orkester tror att:

Teater behöver möta publiken där de är, och med moderna, samtida referenser, som skapar ett sammanhang publiken kan relatera till.

Att vi behöver våga vara respektlösa inför de normer vi tränats att följa, både inom det konstnärliga och inom sociala roller.

För att skapa något verkligt nytt behöver tankarna och idéerna komma från en miljö där man inte reproducerat gamla tankebanor.

Vi behöver ha en direkt dialog med vår publiken med en attityd som inte hämmar och distanserar.

Vår drivkraft med teater grundar sig i en stark vilja att förändra samhället som vi lever i.

Vi är en fest där ingen är rädd om inredningen.